Mesto Adjud / Rumunsko hľadá partnerov

02.11.2017

Mesto Adjud hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.1 Partnerské mestá (mestá od 10. 000 do 50. 000). V projekte sa chce zameriavať rozvoj miest, investície, obnoviteľné zdroje energie.

Kontaktné údaje:

The Municipality of Adjud
Project Management Department
E-mail: gabrielaracovita56@gmail.com
Phone: +40 237 641 908

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť