Univerzita Bamberg / Nemecko hľadá partnerov

02.11.2017

Univerzita Bamberg hľadá partnerov, ktorí by mohli participovať v rámci konferencie. Partner by sa mal zaoberať odbojovými aktivitami, alebo vedeckým vyskumom v tejto oblasti.

Kontaktné údaje:

PD Dr. Fritz Reheis, Didaktik der Sozialkunde, Politische Theorie,
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Otto-Friedrich-Universität Bamberg,
96045 Bamberg, fritz.reheis@uni-bamberg.de, Tel. 0951/863-2590 und 09563/8166 (privat)

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť