Španielska mimovládka hľadá partnerov zaujímavého projektu

19.10.2017

Španielska mimovládna asociácia hľadá partnerov projektu v opatrení 1. - Európska pamäť.

Viac informácií o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontakntá osoba: María Díaz

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť