The Commune of Cîmpineanca / Rumunsko hľadá partnerov

02.11.2017

The Commune of Cîmpineanca z mesta Foscani hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.1 Partnerské mestá. V projekte sa chce zameraž na podporu a výmenu skúseností medzi partnerskými mestami.

Kontaktné údaje:

The Commune of Cîmpineanca, Vrancea county, România

e-mail: primaria.campineanca@yahoo.com ,

web site: www.primariacampineanca.ro

Phone: +40 237 222 917

Paraschiv Ștefan - Mayor

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť