Obec Tigveni / Rumunsko hľadá partnerov

02.11.2017

Obec Tigveni hľadá partnerov z malých obcí v rámci opatrenia 2.1 Družobné mestá "Start up iniciatívy zamerané na spoluprácu medzi miestnymi autoritami". V projekte sa chcú zameriavať na podporu kultúrnej a jazykovej rozdielnosti, toleranciu a interkultúrny dialóg.

Kontaktné údaje:

Koordinátor: Mr Dumitru Slătineanu

telefón: +40744486547, primarie@tigveni.cjarges.ro

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť