Mesto Romani / Rumunsko hľadá partnerov

02.11.2017

Mesto Romani hľadá partnerov (mestá od 4000 do 7000 obyvateľov) do projektu v rámci opatrenia 2.1 Družobné mestá. Projekt sa má zameriavať na výmenu dobrých skúseností v oblasti poľnohospodárstva, rozvoju vidieka, včelárstva, rybolovu, tradícií a verejným službám na miestnej úrovni.

 

Kontaktné údaje:e-mail: primaria@comunaromani.ro,
webová stránka: www.comunaromani.ro
Telefón: +40 233 768 925 +40 233 768 925

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť