Mesto Cartagena / Španielsko hľadá partnerov

02.11.2017

Agentúra miestneho rozvoja a zamestnanosti mesta Cartagena hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.3 Podpora občianskej spoločnosti. Cieľom projektu je pozdvyhnúť povedomie o Európskej Únií na lokálnej úrovni a pracovať s mienkou občanov.

Kontaktná osoba:

-          Email: fceron.adle@ayto-cartagena.es

-          adle@ayto-cartagena.es

-          TLF:+34 968128977 ext 7678

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť