Mesto Vodnjan / Chorvátsko hľadá partnerov

02.11.2017

Mesto Vodnjan hľadá partnerské mestá v rámci Sietí partnerských miest. V projekte "My Kažun" sa chce zamerať na rekonštrukciu starých vinárskych prístreškov a suchých kamenných stien vo vinohradoch.

Kontakt: Mesto Vodnjan tel: 00385 52 511 522,  e-mail: info@vodnjan.hr

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť