Miestna akčná skupina Central Istria / Chorvatsko hľadá partnerov

02.11.2017

Local Action Group (LAG) Central Istria hľadá partnerov v rámci Sietí partnerských miest. Projektovým zámerom je zlepšiť účasť obyvateľov, výmena dobrých postupov, rozvoj a implementácia aktivít,  ktoré sú organizované lokálnymi akčnými skupinami.

Kontaktné údaje:

Andrej Dominko, visibility and communication associate

Superna Ltd.

Radnička 15, Savska Ves, 40000 Čakovec, Croatia

E-mail: andrej.dominko@superna.hr , GSM: +385 99 308 1822

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť