Litovská verejná televízia "TV Europa" hľadá partnerov

19.10.2017

Verejná televízia "TV Europa" z Litvy hľadá partnerov projektu v opatrení 1. - Európska pamäť.

Viac informácií o pripravovanom projekte sa dozviete tu.

Kontaktná osoba: Ieva Žvinakienė

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť