The Kosciuszko Institute (think thank) hľadá partnerov

02.11.2017

The Kosciuszko Institute je think thank hľadajúci partnerov v rámci opatrenia 2.3 Projekty občianskej spoločnosti. V rámci svojho projektu CROWDFIXING: way to successfully manifest important public problems by citizens si za cieľ kladú zvýšiť podiel občianskej participácie na demokratickom živote v 5 mestách a 5 Európskych krajinách.

Platné do 1. augusta 2014

Kontaktná osoba: Magdalena Górska, e-mail: magdalenagorska0@gmail.com, www.ik.org.pl

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť