Asociácia Bug v Rennes/Francúzko hľadá partnerov

02.11.2017

Asociácia Bug hľadá partnerov v rámci projektu zameraného na podporu dobrovoľníctva, pod opatrením 2.1 Družobné mestá. Môže sa jednať o neziskovú organizáciu, alebo mesto.

Kontaktná osoba: Raphaël Mady,e-mail: rmady@crva-rennes.org,tel: +33299858317

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť