Obec Victoria (Rumunsko) hľadá partnerov aj v opatrení Európska pamäť

19.10.2017

Rumunská obec Victoria hľadá partnerov projektu v opatrení 1. - Európska pamäť

Viac informácií nájdete tu.

Kontaktná osoba: Daniel Crețu

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť