Obec Sitia na gréckom ostrove Kréta hľadá partnerov

19.10.2017

Obec Sitia na ostrove Kréta (Grécko) hľadá partnerov projektu v rámci opatrenia 2.2 - Siete partnerských miest

Viac informácií nájdete tu.

Kontaktná osoba: Meramveliotakis Aristotelis

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť