Obec Kalnik / Chorvátsko

Obec Kalnik v Chorvátsku hľadá podobné veľké obce pre partnerstvo a…

Mesto Ape, Lotyšsko

Mesto Ape v Lotyšsku sa plánuje zapojiť do nového programu Európa pre…

Ponuka partnerstva z Litvy

Obec Panevėžio (Litva) ponúka partnerstvo v projektoch v rámci akcie 2 - Podpora…

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť