Európsky rok rozvoja 2015

Európsky rok rozvoja 2015

Rozhovory o úspešných rozvojových projektoch, dobrovoľníctve i o svete, kde všetko so všetkým súvisí - šesť rozhovorov na tému rozvojovej spolupráce zrealizovaných pri…

Stiahnuť publikáciu
Europe for Citizens: European Remembrance

Europe for Citizens: European Remembrance

This publication provides ten examples of Slovak projects funded by Europe for Citizens programme.

Stiahnuť publikáciu
Európa pre občanov: Európska pamäť

Európa pre občanov: Európska pamäť

Táto publikácia poskytuje desať príkladov podporených domácich projektov.

Stiahnuť publikáciu
Europe for Citizens: Operating Grants

Europe for Citizens: Operating Grants

Currently, we have published the brochure Europe for Citizens: Operating Grants that brings interviews with four Europe for Citizens Programme Operating grant´s beneficiaries to…

Stiahnuť publikáciu
Európa pre občanov: Prevádzkové granty

Európa pre občanov: Prevádzkové granty

Publikácia prináša rozhovory so štyrmi organizáciami - príjemcami prevádzkového grantu v období od 2014 do 2017 z Česka, Holandska, Slovenska a Španielska. Riaditelia daných…

Stiahnuť publikáciu
Viacročné priority programu Európa pre občanov

Viacročné priority programu Európa pre občanov

Viacročné priority pre roky 2016 - 2020 - v slovenskom jazyku, platné od roku 2016. Anglickú verziu nájdete na web stránke EACEA.

Stiahnuť publikáciu
Programová príručka pre rok 2017 v anglickom jazyku

Programová príručka pre rok 2017 v anglickom jazyku

Programová príručka platná od januára 2017 doplnená o novinku programu: Európsky zbor solidarity.

Stiahnuť publikáciu
Príručka pre žiadateľa v programe Európa pre občanov v anglickom jazyku

Príručka pre žiadateľa v programe Európa pre občanov v anglickom jazyku

Sprievodca ako vytvoriť, vyplniť a odoslať elektronický formulár.

Stiahnuť publikáciu
2/3
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť