How we make Europe better for its citizens - Serbian Best Practices

How we make Europe better for its citizens - Serbian Best Practices

Brožúra od srbských kolegov s príkladmi toho najlepšieho v opatrení Družobné mestá

Stiahnuť publikáciu
Europe for Citizens: Slovak Best Practices

Europe for Citizens: Slovak Best Practices

English version of the best Slovak projects coming from the 2007-2013 programme period.

Stiahnuť publikáciu
Európa pre občanov 2007-2013: Úspešné slovenské projekty

Európa pre občanov 2007-2013: Úspešné slovenské projekty

Hoci sa program Európa pre občanov nachádza v polovici ďalšieho programového obdobia, táto publikácia nestráca na aktuálnosti. Prináša totiž opisy úspešných projektov…

Stiahnuť publikáciu
Príručka pre žiadateľa grantu v rámci programu Európa pre občanov 2018

Príručka pre žiadateľa grantu v rámci programu Európa pre občanov 2018

Európska komisia, deň pred Štedrým dňom, zverejnila spolu s výzvou na predkladanie projektov aj Príručku pre žiadateľa platnú pre rok 2018.

Stiahnuť publikáciu
Dodatok k ročnému pracovnému programu 2018 v anglickom jazyku

Dodatok k ročnému pracovnému programu 2018 v anglickom jazyku

V dodatku k ročnému pracovnému programu nájdete prioritné témy pre rok 2018 k jednotlivým akciám programu Európa pre občanov.

Stiahnuť publikáciu
1/3
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť