Prehľad 2019


 

V roku 2019 bolo vo februárovej uzávierke podporených 18 subjektov v celkovej výške 416 525€. 

Prehľad podporených projektov: 

Akcia 2. Opatrenie 2.1 Družobné mestá 

Medzi podporenými projektami v prvom kole (februárová uzávierka) sa nachádza 18 slovenských projektov. Na tieto projekty celkovo poputuje 416 525€

poradové číslo Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Country Suma
1 609420 OBEC DOLNY STAL Festival národnostných menšín Európy: Posilnenie účasti príslušníkov národnostných menšín na chode obcí a EÚ SK €25 000
2 609293 TEGLAS TEAM O.Z. Európa nás spája / Europe Connect Us SK €25 000
3 609178 OBEC RATKA Tolerancia, partnerstvo, rozvoj  2019 - Budúcnosť Európy SK €18 145
4 609275 AKTIVITY PRO Europe on the move / Európa v pohybe  SK €25 000
5 608948 OBEC BRESTOVEC Posilnenie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia vo vidieckom prostredí EÚ SK €25 000
6 608985 OBEC VINICA EURÓPA JÖVŐJE: A FEHÉRKÖNYV LAPJAI – TALÁLKOZÓNK NAPJAIN  SK €25 000
7 609448 SPOLOK VEDY A VZDELAVANIA, OZ Europe is a safe harbor SK €24 190
8 609323 OBEC DOLNY BAR Dolný Bar 2019 - dni európskej solidarity a dialógu národností.    SK €25 000
9 608308 OBCIANSKE ZDRUZENIE MILVUS Spoločná história Židov, Slovákov, Maďarov a ostatných národov Európy 1920 - 2020 SK €25 000
10 609092 MESTO TRSTENA Budúcnosť pre nás, naše deti, našu Úniu. SK €25 000
11 608955 OBEC KALINKOVO Spolu pre dobrú vec SK €16 630
12 609240 OBEC SVATY PETER “European dimensions in social engagement”, SK €25 000
13 608918 OBEC GOLIANOVO KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK, KÖZÖS JÖVŐNK-PARTNERSÉG ÉS TOLERANCIA SK €25 000
14 608940 OBECNY URAD SLOVENSKE DARMOTY 100 éves Szlovákgyarmat- Európa a mi hazánk SK €25 000
15 609119 OBEC LEHNICE Europe´s chance to shape it´s future SK €25 000
16 609288 OBEC SPISSKY STIAVNIK We Are All Equal  SK €25 000
17 609378 FABON 10 things that only the EU can give to its citizens SK €25 000
18 609111 MESTSKA CAST BRATISLAVA-VAJNORY Crisis and solidarity in Europe SK €7 560
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť