CODES: Ako porozumieť a diskutovať o euroskeptizme?


Dátum 14. december 2017 — 15. december 2017
Lokalita: Filozofická fakulta (14.12) a Austria Trend Hotel Bratislava (15.12.)

Medzinárodná konferencia CODES: Ako porozumieť a diskutovať o euroskeptizme je rozdelená do dvoch dní, pričom prvý deň je venovaný výmene skúseností projektových partnerov za zavretými dverami miestnosti G140 Filozofickej fakulty UK v Bratislave a druhý deň je venovaný dvom panelovým diskusiám so zaujímavými hosťami, ktorý budú analyzovať euroskeptizmus a kritiku EÚ najskôr na úrovni európskych inštitúcií a potom na úrovni členských štátov a kam by sa táto kritika mala posunúť tak, aby sa stala hybnou silou ďalšieho rozvoja EÚ. MOderátormi panelov sú ostrielaní: Zuzana Gabrižová a Radovan Geist z EurActiv-u Slovakia. Program si môžete stiahnuť tu.  

Podujatie je realizované v rámci rovnomenného projektu financovaného programom Európa pre občanov.  

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť