Európsky kontaktný bod Slovensko propaguje grantový program Európa pre občanov 2014 – 2020 a pomáha žiadateľom pri príprave medzinárodných projektov spoločnej európskej histórie a občianskych aktivít.

Novinky a podujatia

12.12. - 12.12. Podujatie

Infoseminár k februárovej uzávierke 2019

Národné osvetové centrum (Námestie SNP č. 12, Bratislava, zasadačka na 3. poschodí)

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na infoseminár k februárovej uzávierke 2019 - Európska pamäť a Družobné mestá

 

Aktuálne výzvy

Uzávierky na rok 2019: 1.2.2019 - Družobné mestá a Európska pamäť, 1.3.2019 - Siete medzi mestami a 1.9.2019 pre Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej spoločnosti. Výzvy ešte nie sú zverejnené. 

Partnerstvá

Hľadáte partnerské mestá alebo organizácie? Alebo chcete ponúknuť vaše partnerstvo v pripravovanom projeke niekoho iného? Na základe vami zvolených parametrov môžete ľahko nájsť a v zápätí kontaktovať potenciálnych partnerov.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť