Európsky kontaktný bod Slovensko propaguje grantový program Európa pre občanov 2014 – 2020 a pomáha žiadateľom pri príprave medzinárodných projektov spoločnej európskej histórie a občianskych aktivít.

Novinky a podujatia

02.08. - 02.08. Podujatie

TRSTENÁ: Informačný seminár o aktuálnych európskych výzvach

Trstená, Sinaj City Hub (Železničiarov 1)

Europe Direct Trstená vás pozýva 2.8.2018 do Sinaj City Hub (Železničiarov 1) na Informačný seminár o aktuálnych európskych výzvach, v rámci ktorého sa predstavia Európa pre občanov, Kreatívna Európa a Medzinárodný vyšehradský fond.

 

Aktuálne výzvy

Momentálne, od 19.6.2018, sú otvorené výzvy s uzávierkou 3. SEPTEMBRA 2018, 12H SEČ:

Partnerstvá

Hľadáte partnerské mestá alebo organizácie? Alebo chcete ponúknuť vaše partnerstvo v pripravovanom projeke niekoho iného? Na základe vami zvolených parametrov môžete ľahko nájsť a v zápätí kontaktovať potenciálnych partnerov.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť