Nový program "Európa pre občanov 2014 - 2020" OFICIÁLNE PRIJATÝ!

Financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a občianskej participácie na úrovni EÚ.