Európa pre občanov 2014 - 2020

Financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a občianskej participácie na úrovni EÚ.