Európsky kontaktný bod Slovensko propaguje grantový program Európa pre občanov 2014 – 2020 a pomáha žiadateľom pri príprave medzinárodných projektov spoločnej európskej histórie a občianskych aktivít.

Novinky a podujatia

10.05. - 24.05. Podujatie

Granty pre samosprávu

Banská Bystrica (10.5.), Prešov (15.5.), Košice (16.5.), Trenčín (24.5.)

EKB a Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci so ZMOS a informačou sieťou EUROPE DIRECT pozývajú na spojené infodni GRANTY PRE SAMOSPRÁVU.

11.04. - 11.04. Podujatie EKB

Inštruktážne stretnutie

Levice, Mestský úrad (Nám. hrdinov 1)

V stredu, 11.4.2018, sa v Leviciach konalo prvé inštruktážne stretnutie k úspešným projektom programu Európa pre občanov. Pre účastníkov zverejňujeme prezentáciu a fotografie z podujatia.

 

Aktuálne výzvy

V rámci programu budú v roku 2018 otvorené ešte dve výzvy s uzávierkou 1. SEPTEMBRA 2018, 12H SEČ. Ich zverejnenie sa očakáva v priebehu leta 2018. Jedná sa o výzvy:

Partnerstvá

Hľadáte partnerské mestá alebo organizácie? Alebo chcete ponúknuť vaše partnerstvo v pripravovanom projeke niekoho iného? Na základe vami zvolených parametrov môžete ľahko nájsť a v zápätí kontaktovať potenciálnych partnerov.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť